Hyundai Mazda
Forma zapłaty *:
Sposób odbioru *:
* - pole wymagane


Administratorem danych osobowych jest AZ Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 516, zwana dalej AZ Auto. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez AZ Auto zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu zrealizowania zamówienia części zamiennych do samochodu, w celu informowania o nowych usługach, produktach i promocjach oraz w celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom. AZ Auto zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej Ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres AZ Auto z dopiskiem "Dane osobowe".


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o nowych usługach, produktach i promocjach podmiotów współpracujących z AZ Auto Sp. z o.o.

TWOI DORADCY

 

Wojciech Chwedczuk

Kierownik działu sprzedaży części zamiennych i akcesoriów

Telefon : + 48 22 648 40 61/63
GSM : +48 662 274 788
E-mail : wojciech.chwedczuk@azauto.pl
magazyn@azauto.pl

 

Michał Grabianko

Specjalista Ds. Handlowych

Telefon : + 48 22 648 40 61/63
GSM : +48 662 274 788
E-mail : michal.grabianko@azauto.pl

 

Piotr Sekuła

Specjalista Ds. Handlowych

Telefon : + 48 22 648 40 61/63
E-mail : piotr.sekula@azauto.pl