Hyundai Mazda

Jeśli chcą Państwo umówić się na przegląd lub naprawę, prosimy wypełnić poniższy formularz.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu wizyty.

* - pole wymagane


Administratorem danych osobowych jest AZ Auto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 516, zwana dalej AZ Auto. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez AZ Auto zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu sprawdzenia dostępności części zamiennych do samochodu, w celu informowania o nowych usługach, produktach i promocjach oraz w celu archiwizacji. Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom. AZ Auto zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej Ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres AZ Auto z dopiskiem "Dane osobowe".


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o nowych usługach, produktach i promocjach podmiotów współpracujących z AZ Auto Sp. z o.o.