Hyundai Mazda

  

Badania techniczne

Stacja Kontroli Pojazdów Nr WX/054/P

Pod patronatem

 

 

 

Przeprowadzamy badania techniczne przedłużające ważność dowodów rejestracyjnych pojazdów wszystkich marek do 3.5 t dmc. (dopuszczalnej masy całkowitej).

 

Stacja nie prowadzi zapisów - kolejność badań według bieżących zgłoszeń pojazdów.

 

Zgodnie z przepisami, badania techniczne nowego samochodu osobowego są dokonywane przed jego pierwszą rejestracją.

Następne trzeba wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji a kolejne - w ciągu najbliższych dwóch lat, a dalej co roku.

 

Właścicielu Kierowco Pamiętaj!

W przypadku kontroli drogowej i braku ważnych badań technicznych może dojść do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a także problemów z ubezpieczycielem w razie ewentualnej kolizji.

To policjant decyduje, czy zatrzymany pojazd nadaje się do dalszego ruchu. Jeśli nie - odbiera on kierowcy dowód rejestracyjny, a auto trafia na lawetę, co wiąże się ze sporymi kosztami.

W sytuacji, gdy pojazd stwarza bezpośredniego zagrożenia policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny i wystawia pisemne skierowanie na badania techniczne. Co istotne - upoważnia ono jedynie do doprowadzenia auta do okręgowej stacji kontroli pojazdów i jest ważne tylko przez 7 dni.

Jeśli wyniki badania będą pozytywne to diagnosta wydaje stosowne zaświadczenie (ważne 30 dni), z którym należy udać się do wydziału komunikacji, gdzie zostanie zwrócony dowód rejestracyjny. Z dowodem oraz kserokopią zaświadczenia należy wrócić do stacji kontroli pojazdów w celu uaktualnienia dowodu rejestracyjnego.

 

Nasza SKP uczestniczy w Akcji "Karty ratownicze"

 

Wydajemy Karty ratownicze oraz nalepki informacyjne na szybę pojazdu.

Karta ratownicza ("rescue sheet") to zestandaryzowana informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych napinaczy pasów.

Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie.

Zwiększ ich szanse by Cię uratować. Zadbaj o kartę ratowniczą w Twoim samochodzie.

Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie

Zapytaj o Kartę do twojego samochodu.

http://kartyratownicze.pl/

 


Zapraszamy:

Poniedziałek - Piątek:  8:00 - 18:00

Sobota: 9:00 - 14:00

 

ul. Puławska 516

Warszawa