Hyundai Mazda

AZ Auto świadczy usługi w zakresie napraw powypadkowych, a także załatwiamy wszelkie formalności związane z bezgotówkowym rozliczaniem szkód komunikacyjnych z następującymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:

 

 

Nasi doradcy służą Państwu pomocą i radą.

 

Szanowny użytkowniku,

 

Jeśli wykorzystujesz na co dzień swój pojazd do prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdu do pracy, leczenia lub do innych czynności a ktoś uszkodził Ci auto w kolizji lub wypadku? Nie przejmuj się!

 

Masz prawo do samochodu zastępczego, którego koszt pokrywany jest z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku:

 

17 listopada 2011 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. - sygn. akt III CZP 5/11)następującej treści:


"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej".

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego rozwiało wątpliwości oraz uniemożliwiło firmą ubezpieczeniowym celowe uchylanie się od swoich obowiązków

 

Warunkiem zwrotu kosztów wynajmu jest udokumentowanie, że uszkodzony pojazd jest niezbędny poszkodowanemu i jego brak spowoduje określone straty finansowe, zdrowotne lub moralne.

   

Warunki, które należy spełnić aby otrzymać auto zastępcze:

 

  • być poszkodowanym (dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna)
  • znać dane sprawcy oraz jego nr polisy
  • zgłosić szkodę do ubezpieczyciela
  • posiadać ważne prawo jazdy i dowód osobisty

 

Przed wynajmem należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej sprawcy oświadczenie zawierające podstawowe dane . Wzór druku Oświadczenia do podebrania poniżej .

 

Kopia składającego oświadczenie powinna zostać podbita pieczęcią firmy ubezpieczeniowej "PRZYJĘTO DNIA". W przypadku likwidacji szkody korespondencyjnie, oświadczenie takie należy przesłać firmie ubezpieczeniowej listem poleconym.

 

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej nie informują poszkodowanych o przysługującym im prawie do pojazdu zastępczego lub próbują z góry narzucić warunki wynajmu, tzn. wysokość stawek oraz długość wynajmu (tzw. technologiczny czas naprawy).

 

Jednak zgodnie z prawem, firma ubezpieczeniowa nie może nakazać poszkodowanemu korzystania z usług konkretnej firmy, a więc i określić stawki za, jaką można wynająć samochód. Jedynym ograniczeniem jest wymóg wynajmu pojazdu tej samej lub podobnej klasy, jednak zawsze w firmie, którą poszkodowany sam wybierze i za stawkę, jaką oferuje wynajmujący, o ile nie odbiega ona znacznie od średniej rynkowej.

 

Długości wynajmu określa się na podstawie rzeczywistego czasu unieruchomienia pojazdu, bowiem straty spowodowane jego brakiem odczuwa się już od chwili kolizji (jeżeli samochód zdatny jest do ruchu od dnia zdania go do serwisu) do czasu zakończenia naprawy (szkoda częściowa) lub do dnia wypłaty odszkodowania (szkoda całkowita). Nie ma tu znaczenia tzw. technologiczny czas naprawy (o ile poszkodowany lub serwis umyślnie nie opóźniają naprawy), bowiem nie mamy wpływu na czas stracony na kolejne oględziny, przesyłanie akt sprawy między inspektoratami oraz serwisem, ściąganie części zamiennych itp.

 

Z godnie z Kodeksem Cywilnym, art. 361, firma ubezpieczeniowa w zakresie OC, zobowiązana jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. Pokrycie tak podstawowego kosztu jak wynajem pojazdu zastępczego nie jest żadnym przywilejem, ale obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej i prawo stoi zdecydowanie po stronie poszkodowanego.

Mirosław Bis

Specjalista do spraw likwidacji szkód komunikacyjnych
Tel.: +48 (0) 22 648 40 63
+48 (0) 22 648 40 61
E-mail: serwis@azauto.pl